TripleBeat 三拍音樂

Living Beats!

介紹

在家網上課程.音樂就在生活當中!

無得返學、無得去中心活動,心情愈黎愈差…

成日困係屋企,身體都少咗運動…

日日睇住確診數字上升,愈睇愈擔心,好多負能量…

隨著新冠肺炎確診個案愈來愈多…

政府鼓勵市民盡量減少外出,減少人群聚集…

咁長時間喺屋企,究竟可以做乜?

其實敲擊樂唔一定要買樂器…

只要識技巧,隨手可得嘅日常用品都可以創作音樂!

TripleBeat團隊已經拍攝好一系列【在家創意生活敲擊】教學短片
每節短片大概20分鐘,運用身體、水杯、桌椅、水桶、餐具等,
每個人屋企都一定會有嘅物件,製造跳躍快樂嘅節拍!


咁點樣上堂?網上課程會唔會好複雜?

我地明白大家已經要處理好多網上系統...
全部都有各自一套Login同Password...

​我地已經將教學短片上載,只要中心訂購咗課程
TripleBeat就會把影片連結send比中心同事或職員…
同事可以直接把影片連結whatsapp比學員、會員…
只需要係電話或平板電腦按一下影片連結…
就可以立刻睇到教學短片!
觀看影片的人數不限,只要是中心的同事或會員…
都可以在有限期間隨時觀看…

活動查詢